יום חמישי, 20 בדצמבר 2018

עו"ד נועם קוריס- ייצר מיץ ג'ת ויישב במעצר עד תום ההליכים


עו"ד נועם קוריס- ייצר מיץ ג'ת ויישב במעצר עד תום ההליכים
בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערר על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת א' רבינוביץ ברוןבעמ"י 54082-08-18 מיום 27.8.2018 בגדרה התקבל ערר המשיבה על החלטת בית משפט השלום בראשון לציון (כב' השופט ג' אבנון) במ"י 45003-08-18 מיום 26.8.2018.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס: מפעיל אתר אינטרנט? - ערוץ 7

עו"ד נועם קוריס

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע


המבקש נעצר ביום 20.8.2018 יחד עם ארבעה נוספים (להלן ביחד: החשודים) בחשד לביצוע עבירות גידול וייצור סמים מסוכנים, סחר בסמים מסוכנים, החזקה ושימוש שלא לצריכה עצמית וניהול חצרים לשימוש או מכירת סמים. לפי החשד, עסקינן בייצור ומכירה של חומר הקרוי "מיץ גת". ביום 21.8.2018 הורה בית משפט השלום (כב' השופט ג' אבנון) על הארכת מעצרם של החשודים עד ליום 26.8.2018 וכן קבע כי נראה שהמבקש עוכב באופן בלתי חוקי, לפחות לחלק מהזמן. ערר על החלטה זו נדחה ביום 22.8.2018 (עמ"י 47127-08-18).

ביום 26.8.2018 הורה בית משפט השלום על שחרור המבקש למעצר בית מלא בפיקוח ותנאים מגבילים עד ליום 29.8.2018. ביום 27.8.2018 התקבל ערר המשיבה על החלטה זו ובית המשפט המחוזי הורה על מעצר החשודים עד ליום 30.8.2018 בשעה 14:00. בית המשפט נימק החלטתו, בין היתר, בכך שקיים חשד סביר שהחשודים ביצעו את העבירות; מתקיימת עילת מעצר סטטוטורית של מסוכנות; וכי עולה מראיות המשיבה חשש לשיבוש הליכי חקירה בפעולות מסוימות, ואינדיקציה לכך שנעשה ניסיון כזה לגבי חלק מהחשודים. המבקש לא השלים עם ההחלטה, ומכאן הבקשה שהוגשה לעליון.

עו"ד נועם קוריס ושות

המבקש מציין כי עולה בעניינו שאלה משפטית החורגת מעניינו הפרטי וכי קיימות נסיבות חריגות המצדיקות את קבלת בקשתו. עוד לטענתו, שגה בית המשפט המחוזי כשלא ביצע הבחנה בין החשודים והעבירות המיוחסות להם, משהוא, עצמו, לא היה יעד בחקירה המשטרתית וכן עוכב באופן בלתי חוקי. כן לטענתו בית המשפט המחוזי שגה כשקבע כי קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה, ומדגיש כי לא צוין בהחלטה אילו ראיות קושרות את המבקש לפרשה. לא נתבקשה תגובת המשיבה.

דין הבקשה להידחות. כידוע, דיון בגלגול שלישי בהחלטה על מעצרים תעשה רק מקום שמתעוררת שאלה משפטית עקרונית או כאשר מתקיימות נסיבות פרטניות וחריגות המצדיקות זאת (ראו, למשל, בש"פ 3439/17 ‏לוי נ' מדינת ישראל, בפסקה 5 (‏25.4.2017); בש"פ 9489/17 ‏שקיר נ' מדינת ישראל, בפסקה 6 (‏5.12.2017)). הבקשה שלפניי נוגעת לעניינו הפרטי של המבקש גרידא, חרף ניסיונותיו לטעון – בעלמא – כי עסקינן בסוגיה עקרונית, לא שוכנעתי כי עולות ממנה נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן רשות ערעור. דין הבקשה להידחות מטעמים אלו בלבד. עוד יצוין כי החלטת בית המשפט המחוזי להאריך את מעצרו של המבקש עד ליום 30.8.2018 התקבלה לאחר עיון בראיות המשיבה, ביניהן ראיות חסויות, מהן עלה חשש מבוסס לשיבוש הליכי חקירה, ועל בסיס חזקת המסוכנות הסטטוטורית העומדת לחובת המבקש. באשר לטענת העיכוב הלא חוקי, זו זכתה להתייחסות בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 22.8.2018 ובית המשפט העליון לא מצא סיבה להתערב בהחלטת המחוזי.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

יום חמישי, 29 בנובמבר 2018

העליון הותיר במעצר את החשודים בהתעללות בקטינה


העליון הותיר במעצר את החשודים בהתעללות בקטינה

המבקשים, קטינים בני 17, חשודים בכך שקיימו יחסי מין עם נערה בת גילם בעלת מוגבלות שכלית (להלן: המתלוננת) וצילמו את המעשה בלי ידיעתה. עוד נטען כי לאחר מכן הפיצו המבקשים בין חבריהם סרטונים של יחסי המין והציעו לאחרים לקיים יחסי מין עם המתלוננת תמורת תשלום למבקשים. אחד החברים קיבל את ההצעה ושילם בעד קיום יחסי המין. המבקש בבש"פ 7350/18 נעצר ביום 11.10.2018, והמבקש בבש"פ 7352/18 נעצר ביום 14.10.2018. ביום 17.10.2018 הודיעה המשיבה כי היא מתעתדת להגיש נגד המשיבים כתב אישום בעבירות פגיעה בפרטיות, לפי סעיפים 1 ו-2(4) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הבאת אדם לידי מעשה זנות, לפי סעיף 201 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין), החזקה או שימוש בסם מסוכן לצריכה עצמית, לפי סעיף 7(א) ו-(ג) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, והחזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין, לפי סעיף 214(ב3) לחוק העונשין. המשיבה ציינה כי מתקיימת לטעמה עילת מסוכנות, וביקשה לעצור את המבקשים למשך שלושה ימים עד להגשת כתב האישום.

 ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס: מפעיל אתר אינטרנט?  


ביום 17.10.2018 קבע בית המשפט לנוער (כב' השופטת ט' פרי) כי יש ראיות לכאורה להוכחת המיוחס למבקשים. לאחר שחקר את אימו של המבקש בבש"פ 7350/18, הוא מצא שאפשר לאיין את המסוכנות שנשקפת מהמשיבים על דרך שחרור למעצר בית מוחלט, כל אחד מהמשיבים בביתו, בפיקוח בני משפחה ולצד הפקדת ערבויות. בית המשפט לנוער אסר על המשיבים ליצור קשר עם המעורבים בתיק ובינם לבין עצמם ולהשתמש באינטרנט, ביישומון "ווטסאפ" ו"בכל אמצעי אחר".


המשיבה עררה על החלטה זו. ביום 17.10.2018 קיבל בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ג' רביד) את הערר. הוא ציין כי אפשר שהורי המשיבים מסוגלים להשגיח עליהם בחלופת המעצר, אך זו שאלה שדורשת בחינה מעמיקה בתסקיר מעצר. חיזוק לכך מצא בית המשפט המחוזי בצורך להגן על המתלוננת. על כן האריך בית המשפט המחוזי את מעצר המשיבים לצורך הגשת כתב אישום עד ליום 19.10.2018.

על החלטה זו הגישו המערערים את בקשת הרשות לערור. 

המבקשים טענו כי גם ללא תסקיר מעצר אפשר לקבוע כי חלופת המעצר שבית המשפט לנוער הורה עליה, מספיקה לאיון עילת המעצר שהמשיבה טענה לה (ושהמבקשים הטילו ספק בקיומה). לטענתם, בני משפחתם ישגיחו עליהם היטב, והערבויות שנקבעו יבטיחו זאת. המבקשים הדגישו את ההשפעה האפשרית של מעצר מאחורי סורג ובריח עליהם בהיותם קטינים נעדרי עבר פלילי.

המשיבה טענה כי בשלב זה נתונים שדרושים לצורך החלטת מעצר – ובהם דפוסי ההתנהגות של המבקשים והתאמת המפקחים, שרק אחת מהם נחקרה בבית המשפט לנוער – אינם ידועים. המשיבה הוסיפה כי לשם השגת המידע האמור יש לערוך תסקיר מעצר. היא הדגישה את חומרת העבירות ואת הצורך לוודא מראש שחלופת המעצר הולמת.

בית המשפט העליון קבע, כי המעשים שהמבקשים חשודים בהם, הם חמורים ומכוערים. גלומות בהם פגיעה בכבוד המתלוננת ופגיעה בפרטיותה והם מצביעים לכאורה על מסוכנות הנשקפת מהמשיבים. אולם גם במקרים מעין אלה יש לבחון את האפשרות לנטרול המסוכנות. הגם שאין מחלוקת בדבר חשיבותו של תסקיר מבחן כתשתית להערכת מסוכנות אין מניעה אפריורית להורות על שחרור לחלופה (ולו לתקופת ביניים) גם בלא שיוגש תסקיר, הכול כנגזר מנסיבות המקרה. כפי שציין בעבר, "לבית המשפט נתונה הסמכות להורות על שחרור נאשם אף מבלי להיזקק לתסקיר מעצר, אולם סמכות זו יש להפעיל תוך בחינה קונקרטית של החלופות המוצעות ועריכת האיזונים המתאימים" (בש"פ 8576/07 סלאמה נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (16.10.2007)).

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

יום ראשון, 28 באוקטובר 2018

בג"ץ דחה עתירה לשינוי הכיתוב על פתקי הקלפי


בג"ץ דחה עתירה לשינוי הכיתוב על פתקי הקלפי
בית המשפט העליון דחה ביום שישי האחרון עתירה שהוגשה לשינוי הכיתוב על פתקי ההצבעה שבקלפי.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – על המיליון הראשון – ישראל היום!
עו"ד נועם קוריס – מפעיל אתר אינטרנט ? ערוץ 7
עו"ד נועם קוריס – גוגל מפלה ישראלים- ערוץ 7
עו"ד נועם קוריס – כותב ב - cafe.themarker.com

בית המשפט העליון בחן האם יש מקום לדיון לגוף הדברים בעתירה דנן, שנסבה על טענות מתחום דיני הבחירות לרשויות המקומיות, בנסיבות שבהן היא הוגשה מספר ימים לפני מועד הבחירות? על שאלה זו השיב בית המשפט העליון בשלילה.

העותרת 1 היא רשימה המתמודדת בבחירות המיועדות להתקיים בעיר שדרות, והעותרים 3-2 הם מטעמה, המשמשים אף כבא-כוחה של הרשימה וכמועמד הראשון מטעמה, בהתאמה. הסעד העיקרי שאותו מבקשים העותרים הוא כי יתאפשר להם לשנות את כינויה של העותרת 1 בפתקי ההצבעה כך שזה יכלול את התוספת "בראשות ששון שרה". בנוסף לכך, טוענים העותרים כי יש לבטל את מינויו של המשיב 3 כמנהל הבחירות של עיריית שדרות לנוכח שלל טענות שהועלו כנגד התנהלותו והתנכלותו הנטענת לעותרים.

כפי שהובהר בפתח הדברים, וכמפורט להלן, דין העתירה להידחות מטעמי שיהוי, ולכן צויינו רק עיקרי העובדות הנוגעות לעניין כפי שאלה עולות מן העתירה עצמה בקיצור נמרץ.

במקור הגישו העותרים רשימת מועמדים ללא התוספת המבוקשת, וזו אושרה על ידי המשיב 3 ביום 9.10.2018. בקשתם של העותרים להוספת הכינוי "בראשות ששון שרה" שהוגשה בהמשך נדחתה על-ידי המשיב 3 בטענה שהגשתה נעשתה באיחור. ביום 21.10.2018 הגישו העותרים לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע עתירה כנגד החלטתו של המשיב 3, אולם זו נדחתה ביום 23.10.2018 מאחר שהוגשה בחלוף המועד הקבוע בסעיף 42 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן: חוק הבחירות או החוק). מכל מקום, בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי העתירה הוגשה בשיהוי מהותי בשים לב למועד הבחירות הקרוב, מה שמצדיק כשלעצמו את דחייתה.

העתירה דנן מכוונת כלפי קביעותיו של בית המשפט לעניינים מינהליים, וכן מעלה טענות המכוונות לפסילת המשיב 3 מתפקידו בטענה כי הוא נוהג כלפי העותרים בחוסר שוויון, על פי הנטען בשל דעותיו הפוליטיות.

לאחר שבית המשפט העליון עיין בעתירה ובנספחיה נמצא, כי דינה להידחות על הסף מחמת שיהוי. בעיקרו של דבר ציין המותב את תמימות הדעים עם בית המשפט לעניינים מינהליים כי העתירה המקורית שהוגשה על-ידי העותרים לקתה בשיהוי המצדיק את דחייתה על הסף. הדברים אמורים הן לעניין הסעד שעניינו אישור שינוי שם הרשימה והן לעניין הסעד שעניינו פסילתו של המשיב 3 מתפקידו, שלא התבקש (לפחות לא באופן מפורש) בבית המשפט לעניינים מינהליים. כידוע, בענייני בחירות נדרשת הקפדה מיוחדת בנושא השיהוי, בהינתן החשיבות של לוחות הזמנים בכל הנוגע להליכי בחירות, כך שגם שיהוי קצר עלול להיות "קטלני" (ראו: בג"ץ 6790/98 אברץ נ' פקיד הבחירות לעיריית ירושלים, פ"ד נב(5) 323 (1998); בג"ץ 3195/16 זידאן נ' שר הפנים (25.4.2016); דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך ד – משפט מינהלי דיוני 359-358 (2017)). בנסיבות העניין אנו מצויים ימים ספורים לפני מועד הבחירות כאשר המועדים הקבועים בחוק למתן הכרעה בעניין רשימות מועמדים חלף זה מכבר. לא ראה בית המשפט העליון אפוא להידרש לעתירה.

על כך יש להוסיף, כי על פני הדברים דומה שאין מדובר במקרה "חריג שבחריג" המצדיק התערבות בהחלטתו של בית המשפט לעניינים מינהליים אשר ניתנה בגדרו של חוק הבחירות (ראו: בג"ץ 6654/98 הלפרין נ' פקידת הבחירות לעיריית הרצליה, פ"ד נב(5) 348 (1998); בג"ץ 7231/18 רשימת ג'בהת אלעמל אלבלדי נ' מנהל הבחירות למועצה המקומית מג'ד אלכרום 2018‏(22.10.2018)).

בצד זאת, טענות העותרים יהיו שמורות להם ככל שהדברים נוגעים לטענות שאינן כרוכות במועד הבחירות הקרוב.

בכפוף לאמור לעיל העתירה נדחתה אפוא, ללא צו להוצאות.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

יום רביעי, 24 באוקטובר 2018

מאסר על תנאי לאחר שהבריח ירקות ותקף את אנשי יחידת הפיצו"ח


הבריח ירקות ותקף את אנשי יחידת הפיצו"ח
בית המשפט העליון השאיר על כנו עונש של מאסר על תנאי וכן שירות לציבור ופיצוי כספי למתלונן שנגזרו על נהג משאית שהבריח ירקות ותקף את אנשי יחידית הפיצו"ח

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – על המיליון הראשון – ישראל היום!
עו"ד נועם קוריס – מפעיל אתר אינטרנט ? ערוץ 7
עו"ד נועם קוריס – גוגל מפלה ישראלים- ערוץ 7
עו"ד נועם קוריס – כותב ב - cafe.themarker.com

בית המשפט העליון דחה בימים אלו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (סגן הנשיא י' שפסרו השופטות מ' ברק נבו וד' עטר) בעפ"ג 7410-01-18 מיום 10.7.2018, במסגרתו נדחה ערעור על הכרעת דינו וגזר דינו של בית משפט השלום בפתח תקווה (השופטת א' סבחת-חיימוביץ) בת"פ 2020-07-15 מיום 25.9.2018, ומיום 22.11.2017, בהתאמה.


בית משפט השלום בפתח תקווה הרשיע את המבקש, לאחר שמיעת הראיות, בעבירות של איומים לפי סעיף 192 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, הפרעה לעובד ציבור לפי סעיף 288א(1) לחוק העונשין, ותקיפת עובד ציבור לפי סעיף 382א(א) לחוק העונשין.

כעולה מעובדות כתב האישום, בתאריך 16.11.2014 שניים מאנשי יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות (יחידת הפיקוח על הצומח והחי; להלן: המתלוננים) "תפסו" משאית בה נהג המבקש באזור שער הגיא, בעקבות דיווח לפיו נעשה בה שימוש להברחת ירקות לשטח הארץ משטחי הרשות הפלסטינית.

המשאית הובלה למגרש רכבים בפתח תקווה, שם נדרש המבקש למסור את הקוד ומפתחות המשאית וכן מסמכים נוספים שהחביא בתוך מכנסיו. המבקש סירב למסור את קוד המשאית, ומסר מפתח אחר שאינו תואם למשאית. לאחר ששוב נדרש המבקש למסור את המסמכים שהוחבאו במכנסיו, החל להתפרע, לבעוט במתלוננים ולהכות בהם מכות אגרוף. בתגובה, הצמידו המתלוננים את המבקש לקרקע.

כתוצאה ממעשיו של המבקש, נגרמו לאחד המתלוננים חבלה מדממת ונפיחות במצחו.

בהמשך, ליוו המתלוננים את המבקש לכיוון היציאה ממגרש הרכבים, ובשלב זה איים עליהם האחרון באומרו "כשתגיעו למזרח ירושלים נשחט אתכם".

בבית משפט השלום טען המבקש כי המתלוננים הם שתקפו אותו, וכפר בטענה כי איים עליהם. לטענת המבקש, החיפוש על גופו לצורך תפיסת מסמכיו נעשה בחוסר סמכות ושלא כדין, ומכל מקום כך סבר בעת האירוע, ועל כן עומדת לו הגנת "טעות במצב הדברים".

עוד טען המבקש למחדלי חקירה, בכלל זה באופן איסוף סרטוני מצלמות האבטחה ממגרש הרכבים ובבדיקה האם בגדי המבקש הוכתמו בדמו שלו או בדמו של אחד המתלוננים, דבר שהקשה על המבקש לבסס את גרסתו.

בית משפט השלום הרשיע את המבקש בעבירות של איומים והפרעה לעובד ציבור במילוי תפקידו כפי שיוחסו לו בכתב האישום. כן הורשע המבקש בעבירה של תקיפת עובד ציבור, לאחר שנקבע כי דחף את אחד המתלוננים, היכה אותו במצחו וגרם לו חבלה, אך זוכה מיתר מעשי התקיפה אשר יוחסו לו בכתב האישום. זאת, נוכח הקביעה כי גרסת המתלוננים הייתה עדיפה בעיקרה על גרסת המבקש, הגם שנפלו בה פגמים; וכי נמצאו חיזוקים לגרסת המתלוננים בסרטוני מצלמות האבטחה ממגרש הרכבים ובתיעוד שיחות הטלפון של אחד המתלוננים ושל דודו של המבקש – אשר הגיע בשלב מסוים למגרש הרכבים – עם מוקד המשטרה.

כמו כן, נדחו טענות המבקש כי החיפוש נעשה בחוסר סמכות וכי עומדת לו הגנה בגין טעות במצב המשפטי; וכן נדחו טענותיו לעניין קיומם של מחדלי חקירה בהתנהלות המשטרה.

בגזר דינו עמד בית משפט השלום על הערכים החברתיים שנפגעו כתוצאה ממעשי המבקש, ושקל לקולא את נסיבות העבירה, אשר לא תוכננה מראש, ואת נסיבותיו האישיות של המבקש. לבסוף, השית בית המשפט על המבקש 7 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירות אלימות; 4 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים לבל יעבור עבירת הפרעה לעובד ציבור; צו של"צ בהיקף 100 שעות; קנס בסך 1,500 ש"ח או 5 ימי מאסר תמורתו; ופיצוי למתלונן אשר נחבל בראשו על סך 2,000 ש"ח.

בגזר הדין נדחתה בקשת המבקש לבטל את הרשעתו מהנימוק כי היא עלולה לפגוע באופן חמור בשיקומו.

המבקש ערער על פסק הדין בעניינו לבית המשפט המחוזי. לטענתו, הראיות שהוצגו בפני בית משפט השלום אינן מבססות מעבר לספק סביר את המסקנה כי תקף את המתלוננים – ועל כן יש לזכותו. בפרט, נטען כי די בסרטון מצלמות האבטחה שתיעד את אירוע התקיפה כדי להפריך את הטענה כי היה זה המבקש שתקף את המתלוננים.

לחילופין טען המבקש כי יש לבטל את הרשעתו מאחר ומדובר ב"מעידה חד פעמית" והרשעתו עלולה לפגוע בפרנסתו ובדימויו העצמי בפני משפחתו. לבסוף, נטען כי בית משפט השלום סטה לחומרא מרף הענישה המקובל ולא התחשב בנסיבותיו האישיות.

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של המבקש בקובעו כי בית משפט השלום ביסס את מסקנותיו כראוי, וכי אין מקום להתערב בקביעותיו העובדתיות ובממצאי המהימנות שקבע. כמו כן נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטה שלא לבטל את הרשעתו, ואף לא בעונש שנגזר עליו.
  
בבקשה חוזר המבקש על טענותיו כי לא ניתן להוכיח את המעשים המיוחסים לו מעבר לספק סביר. בהקשר זה נטען כי נגרם למבקש עיוות דין המצדיק מתן רשות "ערעור שני", מאחר שלדבריו, בית המשפט המחוזי לא צפה בסרטון מצלמות האבטחה אשר תיעד את אירוע התקיפה (המסומן ב-ת/4).

עוד טוען המבקש כי יש לפסול את עדות המתלוננים לאור הקביעה שנפל "פגם" בחלק מעדותם. לבסוף, נטען כי אם המבקש יזוכה מעבירת התקיפה אשר יוחסה לו, יש לבטל את הרשעתו בביצוע יתר העבירות או לחלופין להחזיר את הדיון בנושא זה לבית משפט השלום.

כידוע, רשות ל"ערעור שני" תינתן רק במקרים נדירים אשר מעוררים סוגיה משפטית עקרונית החורגת מעניינו הפרטי של המבקש, או כאשר נגרמו למבקש עיוות דין או אי-צדק מהותיים. כמו כן, הלכה ידועה היא כי ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בקביעותיה העובדתיות ובממצאי מהימנות של הערכאה הדיונית, אלא במקרים חריגים.

בית המשפט העליון קבע שעניינו של המבקש אינו נמנה עם אותם מקרים.

טענותיו העובדתיות של המבקש נדונו בהרחבה על ידי הערכאות דלמטה, ונראה כי בקשתו מהווה ניסיון לביצוע "מקצה שיפורים" בהכרעותיהן.

בניגוד לנטען על ידי המבקש, בית המשפט המחוזי ציין כי הכרעתו מבוססת על עיון "בהודעת הערעור, בתיק בית המשפט קמא" ועל טיעוני הצדדים.

יתירה מזו, מעיון בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן ללמוד כי נדונו בהרחבה מכלול הסוגיות העובדתיות והמשפטיות הצריכות לעניין. אין לי אלא להביא דברים בשם אומרם, וזאת כדלקמן:

"הכרעת הדין על כל מרכיביה, מבוססת ומנותחת, היא ומסקנותיה כראוי, ורואים אנו עין בעין עם בית המשפט קמא את ניתוח העדויות והראיות שבאו לפניו וכן את מסקנותיו. דעתנו היא, שלא זו בלבד שלא נפלה כל שגגה מלפני בית המשפט קמא, אלא אדרבא, בחינתו של בית המשפט קמא את העובדות, הראיות, והטיעונים שהובאו לפניו, מלמדת על ניתוח יסודי ומתן תשומת לב מלאה לכל פרט ופרט שנטענו"

די בכך בכדי לדחות את טענת המבקש כי נגרם לו עיוות דין המצדיק מתן רשות לערעור שני.

למעלה מן הצורך ציין בית המשפט העליון גם כי הכרעת דינו של בית משפט השלום (המשתרעת על 37 עמודים) אינה מתבססת על הסרטון שתיעד את אירוע התקיפה הנטענת בלבד, אלא על מכלול הראיות שהובאו בפניו, ובין היתר על עדויותיהם של המתלוננים, המבקש ודודו, אשר נכחו במקום; התנהגותו של המבקש ושל המתלוננים לאחר אירוע התקיפה, כפי שהשתקפו בסרטוני מצלמות האבטחה הנוספים; וכן תיעוד שיחות הטלפון למוקד המשטרתי.
  
עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

יום שבת, 15 בספטמבר 2018

עו"ד נועם קוריס- בג"צ דחה עתירה נגד מנהג הכפרות


עו"ד נועם קוריס- בג"צ דחה עתירה נגד מנהג הכפרות
בג"צ דחה את עתירת אברהם פורז ורשימת "חי" חילונים ירוקים במועצת עיריית תל-אביב לאסור על מנהג הכפרות.
 ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס- נוסחה למיליון הראשון

עו"ד נועם קוריס: מפעיל אתר אינטרנט? - ערוץ 7

בעתירה שלפנינו התבקש בג"צ להורות למשיבים, שר החקלאות ופיתוח הכפר ומשטרת ישראל, לפעול נגד מבצעי מנהג "הכפרות" על ידי חקירה והעמדה לדין של המבצעים מנהג זה, ולפעול לאכיפת "נוהל כפרות – תנאים לאישור הובלה, החזרה ושחיטת עופות פטם מחוץ לבתי שחיטה לעופות לצורך קיום מנהג כפרות" של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

בעתירה נטען כי המשיבים אינם פועלים בהתאם לסמכויות המוקנות להם למנוע את מנהג ה"כפרות" שנעשה לפני יום הכיפורים המהווה התעללות קשה בבעלי חיים ועבירה על חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 (להלן: החוק). לעתירה צורפה פניית העותרים למשיבים מיום 28.8.2018, מלפני כשבוע ימים בלבד, בבקשה כי יודיעו שבכוונתם לעשות את הפעולות הנדרשות למניעת מנהג ה"כפרות" וכן יחקרו ויעמידו לדין את העוברים על החוק.


בג"צ קבע, שדין העתירה להידחות על הסף. ראשית העתירה הוגשה בשיהוי ניכר. יום כיפור קבוע בכל שנה ביום י' בתשרי והגשת עתירה ביום כ"ו באלול – ארבעה ימי עבודה בלבד לפני יום כיפור, אינה מתקבלת על הדעת.

שנית, העתירה לוקה באי מיצוי הליכים. פניית העותרים למשיבים הייתה רק ביום 28.8.2018 – תשעה ימים בלבד לפני הפנייה לבית המשפט. כמו כן, סד הזמנים שהכתיבו העותרים גם הוא בלתי מתקבל על הדעת – גם מבחינת המשיבים וגם מבחינת בית המשפט.

שלישית, העתירה כללית ואינה מפרטת כלל מהן ההפרות הנטענות בניגוד לחוק ובמה המשיבים אינם אוכפים אותו. כל שנטען הוא כי המשיבים אינם עושים שימוש בסמכויותיהם על פי דין ואינם מבצעים את תפקידם. במצב שכזה לא ניתן כלל לדעת אם המשיבים אכן "אינם פועלים, בין היתר, בכך שאינם מבצעים אכיפה של נוהל כפרות" כמוגדר בעתירה, אם לאו. לא אחת עמד בית משפט זה על הצורך בהגדרת בקשה לסעד קונקרטי כתנאי לדיון בעתירה (ראו למשל: פורום ראשי המועצות הדרוזיות והצ'רקסיות בישראל נ' ממשלת ישראל, פסקה 10 (18.11.2009)).

רביעית, מצד אחד נטען בעתירה כי המשיבים אינם אוכפים בפועל את "נוהל כפרות", אך מצד שני נטען כי יש לאסור באופן גורף את מנהג הכפרות בהיותו נוגד את החוק. שתי טענות אלו אינן יכולות לדור בכפיפה אחת.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

יום ראשון, 2 בספטמבר 2018

(עו"ד נועם קוריס רשימת החברות הבורסאיות (ח-נ

חברה לישראל
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
ת"ד 20456, תל-אביב
03-6844517
03-6844587
חג'ג' אירופה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עוד חגג,דרך מנחם בגין132, תל אביב
03-6081733
03-6081732
חג'ג' נדלן
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הארבעה 30 מגדלי הארבעה, תל אביב
03-6081936
03-6952958
חד-אסף
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
ת"ד 493, עכו
04-9015000
04-9552230
חילן
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
מיטב 8, תל-אביב
03-6383333
03-6870088
חירון
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
דרך בן-צבי 20, תל-אביב
03-6825217
03-6824165
חלל תקשורת
ריאלי - מסחר ושרותים - תקשורת ומדיה
דרך מנחם בגין 7, רמת-גן
03-7551000
03-7551001
חממה סחר
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
מגדל צ'מפיון,ששת ימים 30, בני ברק
03-5195555
03-5107010
חמת
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
ת"ד 6555, אשדוד
08-8513817
08-8562679
חנן מור
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הבנים 5, נס ציונה
08-9305959
08-9302930
חשמל
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - אנרגיה
נתיב האור 1, חיפה
04-8184700
04-8184710
טאואר
הייטק - טכנולוגיה - מוליכים למחצה
ת"ד 619, מגדל העמק
04-6506611
04-6547788
טבע
הייטק - ביומד - פארמה
ת"ד 3190, פתח-תקוה
03-9267267
03-9267519
טוגדר
הייטק - ביומד - פארמה
התעשיה 1, אשקלון
08-6721601
08-9945660
טופ מערכות
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
ת"ד 58184, תל-אביב
03-7667777
03-7667770
טיב טעם
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
צבי הנחל 1, אזור תעשיה, עמק חפר
04-6179048
04-6179441
טכנופלס ונצ'ר
הייטק - טכנולוגיה - השקעות בהייטק
מנחם בגין132,מרכז עזריאלי, תל-אביב
03-6074200
03-6074202
טלדור
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
הרוקמים 26, חולון
03-9298244
03-9298320
טלסיס
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
גרניט 5, פתח תקוה
03-7657666
03-6497407
טלרד נטוורקס
הייטק - טכנולוגיה - ציוד תקשורת
בת שבע 1, לוד
073-2467164
073-2467254
טמפו משקאות
ריאלי - תעשיה - מזון
גיבורי ישראל 2, נתניה
09-8630530
09-8630750
טן-חברה לדלק
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - אנרגיה
הצורן 8א, נתניה
09-9530122
09-9530156
יו.איי.אר.סי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד גרוס, מרכז עזריאלי 1, תל אביב
03-6074444
03-6074422
יואל
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
גרניט 8, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9229225
03-9229255
יוזר טרנד-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
שמעון התרסי 43, תל אביב
03-6138484
03-6138585
יונט קרדיט-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
המלאכה 6, חולון
052-2524288
072-2202161
יוניברסל מוטורס
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
המסגר 10, לוד
03-9534500
03-9526110
יוניטרוניקס
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
ת"ד 300, נתב"ג
03-9778888
03-9778877
יעקובי קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הפלדה 24, באר שבע
073-2534900
08-6274212
יצוא
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
ת"ד 29086, תל-אביב
03-5107476
03-5102786
ירושלים
פיננסי - בנקים - בנקים
ת"ד 2255, ירושלים
076-8096000
076-8096019
ירושלים הנפקות
פיננסי - בנקים - בנקים
הנגב 2, קרית שדה התעופה
076-8096000
076-8096019
ישפרו
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יגאל אלון 98, תל-אביב
03-5672727
03-5672728
ישראל קנדה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
המנופים 2, הרצליה פיתוח
09-9549091
09-9518005
ישראמקו יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
גרניט 8, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9229225
03-9229255
ישרוטל
ריאלי - מסחר ושרותים - מלונאות ותיירות
בית התעשיה, המרד 29, תל-אביב
03-5197777
03-5104646
ישרס
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית ישרס, הר סיני 3, תל-אביב
03-7130200
03-5606955
כהן פיתוח
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
אבא אבן 19, הרצליה פיתוח
09-8638444
09-8638577
כיטוב פארמה
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
מגדל עזריאלי,מנחם בגין132, תל אביב
03-9333121
03-5097196
כיל
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
מגדל המילניום, ארניא 23, תל-אביב
03-6844412
03-6844435
כלכלית ירושלים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
תוצרת הארץ 7, תל אביב
03-9070000
03-9070090
כלל ביוטכנו
הייטק - ביומד - השקעות במדעי החיים
מרכז עזריאלי 3,מגדל משולש, תל אביב
03-6121616
03-6124545
כלל משקאות
ריאלי - תעשיה - מזון
דרך בגין132,מרכז עזריאלי3, תל אביב
03-6075777
03-6075131
כלל עסקי ביטוח
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ראול ולנברג 36, תל-אביב
03-6387575
03-6397011
כללביט
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ראול ולנברג 36, תל אביב
03-6387575
03-6397011
כן פייט ביופרמה
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
ברקת 10, קרית מטלון, פתח-תקוה
03-9241114
03-9249378
כנפיים
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
אבא הלל סילבר 12, רמת גן
03-6539999
03-6539977
כפרית
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
קיבוץ כפר עזה, ד"נ הנגב
08-6809845
08-6809846
כרמית
ריאלי - תעשיה - מזון
ההגנה 25, ראשון-לציון
03-9637000
03-9637001
לאומי
פיננסי - בנקים - בנקים
בית לאומי, יהודה הלוי 34, תל-אביב
076-8858111
076-8859732
להב
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מדינת היהודים 89, הרצליה
09-9527700
09-8359108
לודזיה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מרכז הטקסטיל, קויפמן 2, תל-אביב
03-5171346
03-5171345
לודן
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
ת"ד 3584, פתח-תקוה
03-9182000
03-9182022
לוזון נדל"ן
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
ירושלים 43, רעננה
09-9705500
09-9705517
לוזון קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
ירושלים 34, רעננה
09-9705500
09-9705517
לוינסקי עופר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שד' רוטשילד 74, תל אביב
03-5001500
03-5750780
לוינשטין הנדסה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
ת"ד 36710, תל-אביב
03-7100200
03-7100222
לוינשטין נכסים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך מנחם בגין 23, תל אביב
03-7100200
03-7100222
ליבנטל
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שד' רוטשילד 74, תל אביב
03-6129988
03-5750780
לידר השקעות
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
בית פלטינום, ק' 18, הארבעה 21, תל-אביב
03-6845500
03-6845550
לייבפרסון
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
זרחין 13, בנין C, רעננה
074-7004001
074-7004990
לייטסטון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד שמעונוב,הארבעה 30, תל אביב
03-6111000
03-6733355
לכיש
ריאלי - תעשיה - מתכת ומוצרי בניה
אזור תעשיה חדש, ת"ד 105, שדרות
08-6891121
08-6899147
לסיכו
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שדרות ירושלים 152, חולון
074-7500648
074-7500688
לפידות חלץ יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
ברודצקי 19, תל-אביב
03-6417241
03-6417246
לפידות קפיטל
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
ברודצקי 19, תל-אביב
03-6417241
03-6417246
מבטח שמיר
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
מגדל אור A, הברזל 27, תל-אביב
03-7684949
03-6442099
מבני תעשיה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
תוצרת הארץ 7, תל אביב
03-9070000
03-9070190
מגדל ביטוח
פיננסי - ביטוח - ביטוח
אפעל 4, פתח-תקוה
076-8868962
03-9238988
מגדל ביטוח הון
פיננסי - ביטוח - ביטוח
אפעל 4, פתח תקוה
076-8868962
03-9238988
מגדל קרנות נאמנ
מכשירים פיננסים - תעודות סל - תעודות סל
סעדיה גאון 26, תל אביב
03-5190498
03-5171804
מגדלי ים תיכון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך הים 5, גני תקוה
073-2266411
073-2266410
מגה אור
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית מגה אור, מושב שילת
08-9744880
08-9744898
מגוריט
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך אבא הלל 12, רמת גן
03-5007577
03-9442727
מג'יק
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
הפלדה 5, אזור תעשיה חדש, אור יהודה
03-5389292
03-5389393
מדטכניקה
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
התנופה 7, פתח תקוה
03-9254040
03-9385809
מדיגוס
הייטק - ביומד - מכשור רפואי
ת"ד 3030, עומר
08-6466880
08-6466770
מדיוי תראפ
הייטק - ביומד - פארמה
התדהר 16, רעננה
09-7694601
09-7442446
מדיפאואר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
פרל כהן צדק,מרכז עזריאלי, תל אביב
03-6073710
03-6073778
מדיקל קומפרשן-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
האילן 12, אור עקיבא
04-6266630
04-6266640
מדלי קפיטל
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים   פיננסיים
אצל גולדפרב, יגאל אלון 98, תל אביב
03-6089999
03-6089909
מהדרין
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מתחם "מבנה", בארות יצחק
03-9371300
03-9371303
מובייל מקס-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
עו"ד קאשי, מנחם בגין 88, תל אביב
054-6663662
03-6244425
מודיעין יהש
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
מרכז עזריאלי 3,מגדל משולש, תל אביב
03-6075155
03-6075684
מויניאן לימיטד
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצלגרוס, מרכז עזריאלי 1, תל-אביב
03-6074444
03-6074422
מור השקעות
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים   פיננסיים
בן גוריון 2, רמת גן
03-7554949
03-7554950
מזור רובוטיקה
הייטק - ביומד - מכשור רפואי
שחם 5, קיסריה
04-6187101
04-6187111
מזרחי טפחות
פיננסי - בנקים - בנקים
ז'בוטינסקי 7, רמת-גן
03-7559720
03-7559923
מזרחי טפחות הנפ
פיננסי - בנקים - בנקים
ז'בוטינסקי 7, רמת גן
03-7559017
03-7559195
מטומי
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
הנחושת 6, תל אביב
077-3606010
077-3606100
מטעי הדר
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אבן גבירול 68, תל-אביב
03-6916287
03-6957391
מטריקס
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
אבא אבן 3, הרצליה
09-9598810
09-9598050
מידאס השקעות
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
ראול וולנברג 2, תל אביב
03-7684150
03-7684153
מיחשוב ישיר קב
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
העמל 1, פארק אפק, ראש העין
03-9767536
03-9767544
מיטב דש השקעות
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים   פיננסיים
ששת הימים 30, בני ברק
03-7903000
03-5169001
מיטרוניקס
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
קיבוץ יזרעאל, ד.נ. יזרעאל
04-6598111
04-6522485
מיי סייז
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
בנין יוניטרוניקס, הערבה 3, קרית שדה התעופה
03-6009030
03-6009040
מיקרומדיק
הייטק - ביומד - השקעות במדעי החיים
ביו לייט, קרית עתידים 7, תל אביב
073-2753450
073-2753451
מיקרונט
הייטק - טכנולוגיה - ציוד תקשורת
המצודה 27, אזור
03-5584884
03-5584885
מירלנד
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
שטיינמץ ושות',מנחם בגין37, תל אביב
03-5670100
03-5670101
מישורים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מצדה 7, בני ברק
03-7217800
03-7217801
מכון חקר אנטרנט
הייטק - טכנולוגיה - השקעות בהייטק
עו"ד מיתר,דרך אבא הלל 16, רמת גן
03-6103100
03-6103111
מלונות הכשרה
ריאלי - מסחר ושרותים - מלונאות ותיירות
קריניצי 1, רמת-גן
03-6754555
03-7962226
מליבו אינווסט.
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל מליבו ישראל,הארבעה 21, תל אביב
03-6803508
03-6803590
מליסרון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
בית מרכזים 2001,אבא אבן 1, הרצליה פיתוח
09-9525555
09-9540893
מלם תים
הייטק - טכנולוגיה - שרותי מידע
מרטין גהל 7, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9278300
03-9278203
ממן
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
ת"ד 58, נמל תעופה בן-גוריון
03-9715300
03-9721733
מן הגורן
ריאלי - השקעה ואחזקות - השקעה ואחזקות
הקריה לתעשיות מדע, ת"ד 45029, ירושלים
02-5888222
02-5827785
מנדלסון תשתיות
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
המעפילים 5, קרית אתא
04-8464941
04-8464707
מנורה מב הון
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ז'בוטינסקי 23, רמת גן
03-7107801
03-7107633
מנורה מב החזקות
פיננסי - ביטוח - ביטוח
ז'בוטינסקי 23, רמת גן
03-7107801
03-7107633
מניבים ריט
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
האשל 2, קיסריה
072-2506090
072-2506190
מנרב
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הבושם 3, אזור תעשיה, אשדוד
08-8516262
08-8521295
מנרב פרויקטים
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
הבושם 3, אשדוד
מעברות
ריאלי - תעשיה - מזון
09-8984101
09-8985590
מצלאוי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
משה אביב 1, אור יהודה
03-5339212
03-5338437
מקסימה
ריאלי - תעשיה - כימיה, גומי ופלסטיק
אזור תעשיה צפוני 10, אשדוד
073-2188666
073-2188766
מר
ריאלי - תעשיה - חשמל
הצורף 5, אזור תעשיה, חולון
03-5572555
03-5567904
מרחביה אחזקות
הייטק - ביומד - השקעות במדעי החיים
אצל עו"ד ארם, מצדה 7, בני ברק
03-5788770
077-4701479
מרכנתיל הנפקות
פיננסי - בנקים - בנקים
דרך מנחם בגין 125, תל-אביב
076-8044895
076-8044243
נאוויטס מימון
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
שד' אבא אבן 12, הרצליה
09-7883680
09-7883687
נאוויטס פטרו
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
שד' אבא אבן 12, הרצליה
09-7883680
09-7883687
נאוי
פיננסי - שרותים פיננסיים - שרותים   פיננסיים
נחמני 14, תל אביב
03-5102585
03-5161505
נאוסיטי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
כורזין 1, גבעתיים
03-5712525
03-5712527
נבידאה
הייטק - ביומד - ביוטכנולוגיה
פרל כהן עו"ד,עזריאלי1ק18', תל אביב
03-6073777
03-6073778
נובה
הייטק - טכנולוגיה - מוליכים למחצה
ת"ד 266, רחובות
073-2295600
08-9407776
נובולוג
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
המעיין 55, מודיעין-מכבים-רעות
08-6604400
08-6404404
נובל אסטס
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יו.אס רייל אסטייט,אבא הלל, רמת גן
03-6123939
03-6125030
נורסטאר החזקות
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
עו"ד ברנדויין,אבא הלל סילבר 16, רמת-גן
03-6103100
03-6103111
נטו אחזקות
ריאלי - תעשיה - מזון
האומן 5, אזור תעשיה, קרית-מלאכי
08-8608585
08-8503086
נטו מלינדה
ריאלי - מסחר ושרותים - מסחר
מאיר עזרא 5, קריית מלאכי
08-8608500
08-8503086
ניו הוריזון
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
מנחם בגין 7, קומה 27, רמת גן
03-7549599
03-7549588
נייס
הייטק - טכנולוגיה - תוכנה ואינטרנט
זרחין 13, רעננה
09-7753777
03-7753379
נייר חדרה
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
ת"ד 142, חדרה
04-6349405
04-6339740
ניסן
ריאלי - תעשיה - עץ, נייר ודפוס
הרוגי המלכות 11, תל-אביב
03-6471615
03-6470293
נכסים ובנין
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
יגאל אלון 98, תל-אביב
03-5672777
03-5672776
נמלי ישראל
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
דרך מנחם בגין 74, תל אביב
03-5657905
03-5617142
נמקו ריאלטי
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אצל יואסאי,דרך אבא הלל 16, רמת גן
03-6123939
03-6125030
ננו דיימנשן
הייטק - טכנולוגיה - אלקטרוניקה ואופטיקה
אילן רמון 2, נס ציונה
073-7509142
073-7509421
נפטא
ריאלי - אנרגיה וחיפושי נפט וגז - חיפושי נפט וגז
גרניט 8, קרית-אריה, פתח-תקוה
03-9228225
03-9229255
נץ קבוצה
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
אבא הלל 12, רמת גן
03-7362511
03-7362505
נקסט ג'ן-ש
ריאלי - השקעה ואחזקות - חברות מעטפת
דרך מנחם בגין 132, ק' 23, תל אביב
09-9500555
077-3180015
נקסטקום
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
כפר יהושע 36, כפר יהושע
073-2320200
04-9830797
נתיבי הגז
ריאלי - מסחר ושרותים - שרותים
קרית עתידים,מגדל עתידים 8, תל-אביב
03-6270400
03-5611320
נתנאל גרופ
ריאלי - נדל"ן ובינוי - נדל"ן ובינוי
סוקולוב 48, חולון
03-5059998
03-5012276עו"ד נועם קוריס רשימת החברות הבורסאיות
עוד נועם קוריס

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס: מפעיל אתר אינטרנט? - ערוץ 7

עו”ד נועם קוריס כותב על איגוד האינטרנט ועל לשון הרע


עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.